Smits kozijnen Duurzame kozijnen

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING 

PRIVACYVERKLARING SMITS KOZIJNEN 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring 

 • Wij je eerst vragen om uw uitdrukkelijk toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

 • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op een aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 • SMITS KOZIJNEN is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Door het gebruiken van onze dienst laat jij bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtsreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 • Voor- en achternaam 

 • Adresgegevens           

 • Telefoonnummer 

 • Emailadres 

 • IP-adres 

 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt in correspondentie en telefonisch 

 • Bankrekeningnummer 

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 • Kredietwaardigheidscheck. Bij SMITS KOZIJNEN is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die jij koopt. Om dit mogelijk te maken en jezelf en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten wij (in voorkomende gevallen) jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar (Attradius), die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. 

 • Burgerservicenummer (BSN) 

‍ 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 • Het afhandelen van jouw betaling 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

 • Jou te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren 

 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 

SMITS KOZIJNEN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Bewaartermijn 

SMITS KOZIJNEN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Afhandelen bestelling 

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest je verderop in deze privacyverklaring. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Reclame 

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: 

 • Per e-mail 

 • Per post 

 

Contactformulier 

Als jij een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Publicatie 

Wij publiceren jouw klantgegevens niet. 

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Als je de indruk heebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@smitskozijnen.nl  

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt je ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Contactgegevens 

SMITS KOZIJNEN 

Info@smitskozijnen.nl  

   

* Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-09-2023